La conferència sobre la obra Antony and Cleopatra va ser presentada en anglès pel professor Gerry Sweeney a la Llibreria Laie. Es tracta d’una obra de dualitats. En el títol per començar. Shakespeare la titula amb el nom dels dos amants com també ho fa en altres dues obres, Romeo i Julieta, i Troilus i Cressida. Però també dualitat de localitzacions, en aquest cas Roma i Egipte,
entre les que hi ha diferències vitals i socials que es superposen a les geogràfiques. És semblant al que passa en altres obres com per exemple a Otelo, entre Venècia i Xipre.

La professora de Harvard, Majorie Garber, gran especialista de Shakespeare, al presentar l’obra planteja: “When we approach Shakespeare’s magnificent baroque creation Antony and Cleopatra, perhaps the first question that arises is one of genre. Is it a tragedy, the tragedy of Antony, or is it the greatest and most excessive of Shakespeare’s history plays?” I més endvant segueix preguntant-se “… is it about Antony and Cleopatra as they appear in the play’s last acts, transformed into quasi-mythological beings who trascend time and space? Is this play, that is to say, about Egypt and eternity? Egypt and art? Or about Rome and time? Rome and history? What is the relationship between love and war, and love and order, in Antony and Cleopatra?”

Deixa un comentari