The International Shakespeare Association (ISA)

 

D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, l’Associació Internacional de Shakespeare (ISA) és una organització paraigua que té com a objectiu connectar els shakespearians i les societats de Shakespeare d’arreu del món.

Un petit comitè de shakespearians destacats, com John Russell Brown, O. B. Harrison, George Hibbard i Levi Fox, va ajudar a donar forma als objectius originals de l’associació, entre els quals es troba l’assessorament sobre la seva constitució, i la planificació dels Congressos Mundials de Shakespeare. El comitè executiu original, com tots els comitès des d’aleshores, estava format per representants d’arreu del món.

L’ISA ofereix una oportunitat perquè persones i institucions s’uneixin per aprofundir en el coneixement de Shakespeare arreu del món. Els seus compromisos centrals, esbossats a la constitució de l’ISA són:

  • Avançar en l’educació del públic avançant en l’estudi de la vida i l’obra de Shakespeare pels mitjans que els administradors determinin.
  • Organitzar, celebrar i promoure la participació al Congrés Mundial de Shakespeare i difondre els coneixements generats per aquest esdeveniment.
  • Oferir assessorament i assistència en l’establiment d’associacions nacionals o regionals sobre la figura i l’obra de Shakespeare.

 

The European Shakespeare Research Association (ESRA)

 

D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, els dos principals objectius de l’European Shakespeare Research Association (ESRA) són la investigació de la figura i l’obra de Shakespeare com a presència cultural a Europa i la seva influència en la construcció de la cultura i identitat europees.

Per tal de portar-los a terme, l’Associació es proposa:

• Fomentar xarxes i projectes de recerca.
• Organitzar conferències i reunions acadèmiques.
• Promoure publicacions sobre la matèria, programes acadèmics i intercanvis.
• Mantenir informats els seus membres de l’evolució del seu àmbit d’estudis i mantenir una pàgina web.

 

British Shakespeare Association (BSA)

 

D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, la British Shakespeare Association (BSA) es proposa fomentar l’estudi, la pràctica i el gaudi de Shakespeare. 

La British Shakespeare Association és una associació de professors, investigadors, professionals del teatre, escriptors i entusiastes de Shakespeare. La BSA és una organització benèfica registrada, i els seus objectius són promoure i fomentar una millor comprensió de Shakespeare i la seva obra.

 

Société Française Shakespeare (SFS)

 

D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, la Société Française Shakespeare (SFS) és una associació sense ànim de lucre, fundada el 1975, que promou l’estudi de les obres de Shakespeare i d’altres autors del període Tudor/Stuart, en el context literari, polític i social de l’Europa del Renaixement.

Els membres de l’SFS són acadèmics, estudiants, escriptors, professionals del teatre i amants de Shakespeare de totes les nacionalitats, que comparteixen el mateix desig d’aprendre i debatre durant els congressos temàtics anuals, les actes dels quals es publiquen regularment.

 

Shakespeare Association of America (SAA)

 

D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, la Shakespeare Association of America (SAA) és una organització professional, sense ànim de lucre, que té per objectiu l’estudi acadèmic de les obres i poemes de William Shakespeare, els seus contextos culturals i teatrals, i els rols que aquests han jugat en la cultura mundial.

Des de la seva fundació, l’any 1972, la SAA ha celebrat congressos anuals, en un lloc diferent cada any, generalment a finals de març o principis d’abril. Els membres de la SAA es reuneixen per intercanviar idees i estratègies per a llegir, ensenyar, investigar i escriure sobre temàtica shakespeariana, d’interès compartit. Les sessions inclouen seminaris, tallers, presentacions de pòsters, taules rodones, projeccions de pel·lícules, representacions teatrals i tallers docents.