D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, la Société Française Shakespeare (SFS) és una associació sense ànim de lucre, fundada el 1975, que promou l’estudi de les obres de Shakespeare i d’altres autors del període Tudor/Stuart, en el context literari, polític i social de l’Europa del Renaixement.

Els membres de l’SFS són acadèmics, estudiants, escriptors, professionals del teatre i amants de Shakespeare de totes les nacionalitats, que comparteixen el mateix desig d’aprendre i debatre durant els congressos temàtics anuals, les actes dels quals es publiquen regularment.