D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, l’Associació Internacional de Shakespeare (ISA) és una organització paraigua que té com a objectiu connectar els shakespearians i les societats de Shakespeare d’arreu del món.

Un petit comitè de shakespearians destacats, com John Russell Brown, O. B. Harrison, George Hibbard i Levi Fox, va ajudar a donar forma als objectius originals de l’associació, entre els quals es troba l’assessorament sobre la seva constitució, i la planificació dels Congressos Mundials de Shakespeare. El comitè executiu original, com tots els comitès des d’aleshores, estava format per representants d’arreu del món.

L’ISA ofereix una oportunitat perquè persones i institucions s’uneixin per aprofundir en el coneixement de Shakespeare arreu del món. Els seus compromisos centrals, esbossats a la constitució de l’ISA són:

  • Avançar en l’educació del públic avançant en l’estudi de la vida i l’obra de Shakespeare pels mitjans que els administradors determinin.
  • Organitzar, celebrar i promoure la participació al Congrés Mundial de Shakespeare i difondre els coneixements generats per aquest esdeveniment.
  • Oferir assessorament i assistència en l’establiment d’associacions nacionals o regionals sobre la figura i l’obra de Shakespeare.