D’acord amb la presentació que publiquen al seu web, la British Shakespeare Association (BSA) es proposa fomentar l’estudi, la pràctica i el gaudi de Shakespeare. 

La British Shakespeare Association és una associació de professors, investigadors, professionals del teatre, escriptors i entusiastes de Shakespeare. La BSA és una organització benèfica registrada, i els seus objectius són promoure i fomentar una millor comprensió de Shakespeare i la seva obra.