Modalitat: online

Calendari: S’ofereixen tres edicions per curs acadèmic. Consulteu el calendari a l’apartat “Course details. Dates“.

Cost: Consulteu el preu a l’apartat “Course details. Fees” .

Professora responsable: Emma Smith, Professora d’Estudis sobre Shakespeare, Universitat d’Oxford (Hertford College).

Tutora: Wendy Trevor,  Màster en Shakespeare i Història Cultural, i Doctora en Anglès, especialitat en Teatre Modern i Història Intel·lectual.

 

Presentació

D’acord amb el publicat al seu web, aquest curs se centra en cinc obres de Shakespeare, que cobreixen una varietat de gèneres i períodes de la seva escriptura: Macbeth, Nit de Reis, Enric V, Mesura per mesura i Conte d’hivern

L’atenció es dirigeix tant als textos com a les representacions teatrals (o pel·lícules), amb l’objectiu d’enriquir el gaudi i la comprensió de l’obra de Shakespeare, tant en el context de la seva pròpia època, com en el de la nostra.