Font: edX.org

 

Modalitat: online

Plataforma: edX

Calendari: Ad hoc

Cost: Gratuït o de pagament, en funció de la modalitat. Consulteu l’apartat “Ways to take this course“, per a més informació. 

Institució: Universitat de Harvard – HarvardX

Instructor: Stephen Greenblatt. John Cogan University Professor d’Humanitats, a la Universitat de Harvard.

 

D’acord amb la presentació que publiquen al web del curs, els objectius d’aprenentatge del mateix són:

  • La importància cultural de les obres de Shakespeare i la seva representació.
  • Com es va considerar l’obra de Shakespeare a la seva època, i com es considera en l’actualitat, tant al seu país com arreu del món.
  • Diferents enfocaments de la interpretació textual.
  • Com valorar la intencionalitat de l’autor en el seu context històric, i la rellevància actual.
  • Com analitzar les obres de Shakespeare: textos i representacions.
  • Coneixements bàsics sobre Shakespeare, que es poden aplicar l’estudi de les seves obres.