S’ha dit moltes vegades que Shakespeare és un dels autors que més han contribuït al coneixement del gènere humà i a la comprensió dels principals problemes socials que ens afecten. Les seves obres son un pou inesgotable de saber al que, habitualment, accedim per l’assistència a representacions teatrals o per mitjà de la lectura. Hi ha però una altre via menys transitada però fructífera consistent en estudis monogràfics que alguns especialistes de determinades disciplines han fet de la obra del Bard. I en aquest marc s’inscriu la conferència sobre Shakespeare del mes de juny-15.

Amb el títol “Violència masclista: Desdèmones d’abans i d’ara”, dos professionals de la psicologia i de la psicoanàlisi tracten del problema de la violència masclista a partir de la història de Desdèmona i de la seva dissortada relació amb Otel·lo i l’entorn masclista i misogin en el qual es desenvolupa l’obra de W. Shakespeare que porta el nom d’aquest heroi tràgic. Seguidament plantegen com el poder autoritari d’arrels patriarcals ha imposat el silenci sobre el maltractament de les dones al llarg dels segles i revisaran l’estat actual de la qüestió, així con algunes causes i creences que són a la base de la perpetuació d’aquest greu problema tan actual. La seva reflexió es dirigeix també a la imprescindible prevenció d’un problema social que provoca tantes víctimes.

La conferència va anar a càrrec de Blanca Anguera, Professora Emèrita d’Història de la Psicologia de la Universitat de Barcelona i Psicoanalista, i de Jordi Sala, Psicoanalista SEPIPA, Psicòleg clínic i psicoterapeuta SPC- FS.

Deixa un comentari