Lloc: University of Liverpool

Dates: Del 25 al 28 de Juliol 2023

Organitzadors:  Dr. Esme Miskimmin (University of Liverpool) i Professor Elspeth Graham (Liverpool John Moores University)

 

Presentació de la BSA: 

En els temps de la vida de Shakespeare, i en els quatre-cents anys que han passat des que es van transcriure les seves obres teatrals a les pàgines del First Folio, la seva obra ha tingut una sostinguda i variada existència en múltiples ubicacions, tant geogràfiques com de marcs teòrics, a través de la impressió, la interpretació, la investigació i l’educació.

I encara potser més important, durant aquests temps ha concorregut una narració de “desplaçament” o “reubicació” associada a l’obra de Shakespeare. Els viatges de les seves obres i dels seus intèrprets, incloses les estades de la Lord Strange’s Men al nord-oest a finals del segle XVI, els actors que van utilitzar les obres amb finalitats colonialistes i imperialistes a l’estranger, o l’arribada d’Ira Aldridge, el “Black Roscius”, als molls de Liverpool l’any 1824, testimonien un constant desplaçament geogràfic de Shakespeare i dels seus intèrprets. I també les reubicacions des d’una perspectiva teòrica de les obres de Shakespeare, a partir dels contextos canviants i de les perspectives crítiques, sociohistòriques i teatrals predominants de cada època. 

Aquest Congrés tractarà d’explorar les “reubicacions” geogràfiques, temporals i semàntiques de Shakespeare, observant amb una nova mirada el lloc o els llocs de les seves obres, i reavaluant-les a través de perspectives més àmplies basades en les representacions teatrals, i en la impressió, traducció, ensenyament i investigació de les seves obres.