24/10/2016 i 07/11/2016 Presentació de King Lear, Dues sessions al Seminari “A la meitat del camí de la vida”

Presentació de King Lear, Dues sessions al Seminari “A la meitat del camí de la vida” impartides per Josep M. Oroval